Фирмата
Специалиста
Карта
Контакти
Плодове
Реколта
Заявка
 
Звезди 1972
Време на пръскане
Препарати
1
Предцъфтежно пръскане "Нуреле"
2
Следцъфтежно пръскане "Нуреле" + "Пънч"
3
15 дена следцъфтежното пръскане "Нуреле" + "Метилтопсин"
4
30 дена следцъфтежното пръскане "Нуреле" + "Рубиган"
5
45 дена следцъфтежното пръскане "Антио" + "Тилт"
6
60 дена следцъфтежното пръскане "Агрия 1050" + "Метилтопсин"
7
75 дена следцъфтежното пръскане "Нуреле" + "Рубиган"


СЛИВИ

Време на пръскане
Препарати
1
По време на цъфтеж "Нуреле"
2
Към 05.07. "Нуреле" + "Рубиган"

КРУШИ

Време на пръскане
Препарати
1
След цъфтеж "Агрия 1050" + "Метилтопсин"
2
15 дена след първото пръскане "Вастак" + "Систан"

ПРАСКОВИ И КАЙСИИ

Време на пръскане
Препарати
1
След цъфтеж "Метилтопсин"
2
!Късно есен и пролет преди вегитация! 2 % разтвор от син камък

ЧЕРЕШИ

Време на пръскане
Препарати
!!! Внимание - само за късни сортове !!!
 
1
По времето когато най-ранните сортове се зачервенеят
"Вастак"

ВИШНИ

Време на пръскане
Препарати
1
Когато плода наедрее до формата на грахово зърно
"Вастак"

ДЮЛИ

Време на пръскане
Препарати
1
Предцъфтежно пръскане "Фундазол"
2
По време на цъфтежа "Фундазол"
3
Следцъфтежно пръскане "Фундазол"

Всички права запазени © 2007-2017 Овощен разсадник "Атанасов и син"                                                                       Web разработчик - Fierycop