Хемус / Hemus

25 септември - 5 октомври

Хемус

Хемус (разрез)


Произход и разпространение.
.

Агробиологична и екологична характеристика.
.

Технологична характеристика.
.